I storstäderna har elsparkcyklarna på allvar revolutionerat den urbana transporten. Människor kan enkelt och snabbt ta sig från en punkt till en annan utan bekostnad på miljön. Det är med andra ord ett transportmedel som är här för att stanna.

Tankar på att köpa elsparkcykel? Den här artikeln ger svar på många funderingar kring det nya transportfenomenet i storstäderna. Läs mer om varför elsparkcykeln blivit så populär och ta del av tips inför köpet av elsparkcykel.

Förändrad urban miljö

I takt med att klimatpåverkan allt mer står i fokus har också tekniken avancerat för att tillmötesgå nya miljökrav. Elsparkcykeln är ett resultat av en avancerad utveckling av miljövänliga transportmedel och den har på kort tid förändrat bilden av den traditionella stadskärnan världen över. Det handlar om ett urbant sätt att transporteras både korta och lite längre sträckor utan att miljön påverkas i onödan. Ett enkelt och snabbt medel som dessutom är ett miljövänligare alternativ än bil och buss.

Bland svenskar har intresset för elsparkcyklar ökat avsevärt på senare tid och svenska tillverkare hör till favoriterna. Ett tips är att satsa på en elsparkcykel från Eltra som är ett svenskt kvalitetsmärke i kategorin elektriska transportmedel. Här kombineras den täta dialogen mellan fabrik, utvecklare och leverantörer med passionen för framtid och teknik. Bara i Göteborg visade siffror från 2019 att antalet elsparkcyklar var över 600. Andelen elsparkcyklar som uthyrningsföretaget står för spelar en väsentlig roll, men mycket tyder på att den privata försäljningen kommer att fortsätta öka.

Säkerhet och ansvar

Det är en sak att elsparkcykeln är ett smidigt och enkelt transportmedel, men används den inte på rätt sätt kan den lätt bli en risk i trafiken. För den som köper en elsparkcykel är det av stor vikt att sätta sig in i de regler som gäller för att använda ”fordonet” på gator och i trafik. Det är föraren av elsparkcykeln som har det yttersta ansvaret för hur den används. Det är exempelvis lagligt att framföra en elsparkcykel på både cykel- och bilvägar, men på gångbanor gäller det att förhålla sig till gångfart. Som alltid när det kommer till nya ”fenomen” uppkommer diskussioner och så även i detta fall. Det finns människor som hävdar att elsparkcykeln skadar mer än den gör nytta. Sett till helheten är det nog ändå gemene mans respekt och ansvarstagande som avgör hur säker eller riskfylld elsparkcykeln är.